Skip to main content
Publicerad: 2019-06-14 14:16 | Uppdaterad: 2019-06-17 16:33

Inbjudan att nominera lärare till stipendium inom STINT ”Teaching Sabbatical”

STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats.

Teaching Sabbatical Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.

STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i Hong Kong, Japan, Singapore och USA. STINTs partnerlärosäten i programmet representerar en mångfald av lärosäten som bedriver utbildning av hög kvalitet i respektive del av världen. Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti – december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet (”co-teaching”).

Nominering till programmet sker genom det svenska lärosätet; lärare kan inte själv ansöka direkt till detta program. Deltagarnas lärdomar ska leda till förändring och förnyelse vid svenska institutioner och lärosäten. Stor vikt fästs därför vid ledningens engagemang. Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid det svenska lärosätet. Stipendiaten ska vara 100% tjänstledig under utlandsvistelsen. Vid beviljat stipendium fastställs beloppet för stipendiaten samt eventuella medföljande av STINT.

Partnerlärosäten för Teaching Sabbatical
De som beviljas stipendium kommer att tillbringa höstterminen vid något av följande lärosäten:

Amherst College
Arizona State University
Nanyang Technological University*
National University of Singapore*
The Chinese University of Hong Kong*
The Ohio State University
The University of Texas at Austin
University of California Berkeley
University of California Los Angeles
University of Tokyo (PEAK)*
Williams College

* Inte lämpligt för familjer med barn i skolåldern p.g.a. begränsad tillgång till lämpliga skolplatser.

Reservation för förändringar i lärosätesportföljen

Prefekter eller programdirektorer/programnämndsordförande kan föreslå kandidater till KIs interna nominering som görs i ett underorgan till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Denna blankett ska användas och skickas till Kristina Jesinkey senast den 2 september 2019. Observera begränsningen i antal tecken i ansökningsformuläret.

Flera KI-medarbetare har tidigare fått detta stipendium. Lars Henningsohn kommer att tillbringa höstterminen 2019 vid UCLA. Gerald McInerney tilldelades detta stipendium 2015 och genomförde utbytet i Singapore höstterminen 2017. Åsa Eriksson från psykologprogrammet och Gunnar Nilsson från läkarprogrammet tilldelades det för vistelse vid UCLA respektive NTU under höstterminen 2014. Kontakta dem gärna om ni har några frågor om deras sabbatical!


asa.eriksson@ki.se, tel 08-524 824 67
gunnar.nilsson@ki.se, tel 08-524 887 62
Gerald.mcinerney@ki.se, tel 08-524 869 51

För inspiration kan ni också läsa Åsas blogg samt se Gunnar tala om sitt utbyte.