Publicerad: 2021-04-08 07:51 | Uppdaterad: 2021-04-08 08:47

Inbjudan att ansöka om ställning som studentkår för perioden 2022-01-01 till 2024-12-31

Karolinska Institutet inbjuder nu intresserade studentsammanslutningar att söka ställning som studentkår vid Karolinska Institutet för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2024.

Karolinska Institutet eftersträvar en studiemiljö där såväl studenter som lärare och ledning tar gemensamt ansvar för ett väl fungerande studentinflytande. Ett aktivt och engagerat deltagande från studenternas sida är centralt för högskolans utvecklingsarbete och för kvaliteten i högre utbildning. Den viktigaste uppgiften för en studentkår är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen.

Inför årsskiftet ska rektor fatta beslut om vilka studentsammanslutningar som ska ha ställning som studentkår vid Karolinska Institutet under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2024.

Senaste dag att skicka in ansökan är den 5 september 2021.

Information om hur ansökan ska vara utformad

Ansökan inklusive bilagor (pdf) ska märkas med dnr 5-30/2021 och skickas till Karolinska Institutet, registrator@ki.se.

Har ni frågor om inbjudan kontakta Lena Atterwall på Fakultetskansliet och internationella relationer, lena.atterwall@ki.se

Kontakt

Lena Atterwall Samordnare