Publicerad: 2019-05-17 14:45 | Uppdaterad: 2019-09-30 12:51

Implementering och effekter av en elevhälsobaserad första linje-modell

Folkhälsomyndigheten har gett Karolinska institutet och MMC i uppdrag att utvärdera en elevhälsobaserad första linje-modell.

I modellen samverkar skolan, socialtjänst och hälso- och sjukvården för att erbjuda tidiga synkroniserade och samverkande insatser till barn i risk för eller med tecken på psykisk ohälsa.

Pilotprojektet för modellen är initierat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och är en vidareutveckling av en första linjen-modell för primärvården.

Titeln på utvärderingsprojektet är ”Implementering och effekter av en skolbaserad samverkansmodell för psykisk ohälsa bland barn” och projektet sträcker sig till årsskiftet 2020/2021.

Projektgruppen består av docent Anne Richter (projektledare), professor Henna Hasson, PhD Daniel Berglind, MSc Malin Gunnarsson, MSc Irene Muli och MSc Maria Romare Strandh.

Kontakt

Henna Hasson Adjungerad professor