Publicerad: 2016-08-19 12:12 | Uppdaterad: 2016-08-19 12:37

Immunologiska mekanismer vid SLE och ateroskleros med koppling till immuniseringsbehandling och vår evolution

Professor Johan Frostegård

Professor Johan Frostegård och hans forskargrupp har fått sin senaste artikel uppmärksammad med en ”editorial” i Nature Reviews. De visar att antikroppar mot de små fettämnena fosforylkolin (PC) och malondialdehyd (MDA), är starka skyddsmarkörer för den autoimmuna sjukdomen SLE, samt för åderförkalkning, som är en komplikation vid SLE. De visar också på tänkbara mekanismer som kan göra antikropparna skyddande, bland annat förbättrad ”städning” av döende och döda celler samt en anti-inflammatorisk effekt. Oväntat visas antikropparna vara T-cellsberoende. I artikeln framförs hypotesen att människans bristfälliga försvar mot dessa fettämnen, framför allt PC, bland annat beror på det moderna samhällets låga exponering för evolutionärt ”gamla” mikroorganismer som parasiter, maskar och vissa bakterier. PC är ett vanligt och viktigt antigen på dessa. Det innebär i sin tur att vi inte tillräckligt bra klarar att göra oss av med till exempel oxiderade lipoproteiner och döda celler, vilket kan bidra till kronisk inflammation som ateroskleros, hjärt-kärlsjukdom och SLE och andra. De hoppas kunna motverka dessa sjukdomar genom immunisering.

IgM antibodies against malondialdehyde and phosphorylcholine are together strong protection markers for atherosclerosis in systemic lupus erythematosus: Regulation and underlying mechanisms.
Rahman M, Sing S, Golabkesh Z, Fiskesund R, Gustafsson T, Jogestrand T, et al
Clin. Immunol. 2016 05;166-167():27-37

Autoimmunity: Do IgM antibodies protect against atherosclerosis in SLE?
McMahon M, Skaggs B
Nat Rev Rheumatol 2016 08;12(8):442-4