Publicerad: 2020-01-09 10:17 | Uppdaterad: 2020-01-09 10:22

IMM värd för möte med WHO:s Community of Trainers

Ett möte med WHO Network for Chemical Risk Assessment working group for Community of Trainers har hållts vid Karolinska Institutet. Johanna Zilliacus är vice ordförande i nätverkets arbetsgrupp för internationellt samarbete och kompetensförsörjning, med särskilt fokus på utvecklingsländer. Mötesdeltagarna kom från WHO, US NIEHS, University of Cape Town, Chulabhorn Research Institute in Bangkok, Cardiff Metropolitan University, European Food Safety Authority, Lancaster University, University of Milan, Utrecht University, samt svenska Kemikalieinspektionen och IMM. Mer information 

IMM hosted a meeting with WHOs Community of Trainers
Anna Beronius, IMM, Daam Settachan, Thailand, Helena Casabona, KemI, Peter Sykes, UK, Andrea Rother, South Africa, Kersten Gutschmidt, WHO, Chris Weis, US NIEHS, Johanna Zilliacus and Annika Hanberg, IMM. Photo: Chris Weis, NIEHS