Publicerad: 2015-09-22 09:48 | Uppdaterad: 2015-09-22 09:49

IMM-professor inbjuden till EUs hälsokommissionär

Den 14 september var professor Annika Hanberg inbjuden av EUs hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis till Bryssel för att diskutera sin syn på EFSAs senaste riskbedömning av bisfenol A (BPA). EFSA kommer till slutsatsen att det inte finns några hälsorisker med exponering för BPA. Annika har i samarbete med Anna Beronius forskat om hälsorisker med BPA och även skrivit underlag för Kemikalieinspektionens arbete med BPA. Annika informerade, tillsammans med kollegor från Danmark och Frankrike, kommissionären bl a om de hundratals forskningsstudier som rapporterar effekter vid låga doser och som inte ligger som bas för EFSAs riskbedömning.

Riskwebben

KemI-rapport

IMM-projekt