Publicerad: 2014-07-07 16:02 | Uppdaterad: 2014-07-07 16:02

IMM medverkar i översyn av riskbedömningen IRIS vid amerikanska naturvårdsverket

Professor Gunnar Johanson vid IMM har granskat och lämnat synpunkter en översyn av den hälsoriskbedömning av kemiska ämnen – IRIS – som utförs vid amerikanska naturvårdsverket.

Granskningen gjordes på uppdrag av amerikanska vetenskapsakademin tillsammans med forskare från bland annat IARC och Johns Hopkins. Översynen lovordar att förändringen av IRIS-programmet redan är på god väg men ger också rekommendationer för ytterligare förbättringar.

Beskrivning av IRIS-programmet

Kort beskrivning av översynen av IRIS

Ladda ner hela rapporten här (170 sidor, 1,7 MB)