Publicerad: 2015-04-20 11:24 | Uppdaterad: 2015-04-20 11:24

IMM-forskare till EU-kommitté

Europeiska kommissionens president Jean-Claude Juncker har utsett nya experter till den vetenskapliga kommittén för hygieniska gränsvärden (SCOEL) för perioden 2015-2018. Professor Gunnar Johanson vid IMM är en av de experter som utsetts. Gunnar Johanson har medverkat i SCOEL sedan 1999.

SCOEL producerar underlag och föreslår hälsobaserade yrkeshygieniska gränsvärden för EU. Kommissionen beslutar därefter om indikativa eller bindande gränsvärden för EU. Bägge typerna av gränsvärden har stor betydelse inom EU då medlemsstaterna är skyldiga att överföra dem till sin nationella arbetsmiljölagstiftning.

Länk till SCOEL