Publicerad: 2019-05-26 18:13 | Uppdaterad: 2019-05-26 18:14

IMM-forskare kritiserar höga EU-gränsvärden för cancerframkallande ämnen

De bindande gränsvärden för arbetsmiljön som införts av EU är i många fall alltför höga. Det anser Gunnar Johanson, senior professor vid IMM, och Håkan Tinnerberg, yrkeshygieniker vid Göteborgs universitet, i en ledare i senaste numret av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Enligt författarna är det bra att det kommit fler bindande gränsvärden, men en del av dem är skandalöst höga och strider mot den grundläggande rätten till ett säkert och hälsosamt arbete. Dessutom finns det fortfarande mycket få bindande värden, det behövs många fler för att ge arbetstagarna tillräckligt skydd.