Publicerad: 2021-09-30 12:05 | Uppdaterad: 2021-09-30 12:26

IMM-forskare i samarbete med industri visar på möjlighet till säkrare svetsmetoder och förbättrad arbetsmiljö

Svets
Foto: Pixabay

Just nu pågår den vetenskapliga konferensen EuroTox där Sarah McCarrick, doktorand vid IMM, deltar digitalt med en poster som sammanfattar en nyligen publicerad artikel. I studien visar forskare vid IMM och KTH, i samverkan med industripartners och forskningsinstitutet Swerim, att de skadliga effekterna av svetsrök kan minskas genom att modifiera svetselektroder till att generera svetsrök som innehåller mindre lösligt sexvärt krom.

Svetsning utförs inom en stor variation av yrken och innefattar att man sammanfogar olika metallstycken genom en smältprocess. Under svetsprocessen bildas en svetsrök som innehåller nanopartiklar av olika typer av metaller och metalloxider, däribland sexvärt krom som är cancerframkallande. Tidigare studier har visat att de skadliga effekterna av partiklarna i svetsröken skiljer stort beroende på typen av svetselektrod som används, och därmed tillsatsmaterial i svetsfogen. Det innebär att det finns stora möjligheter att modifiera svetselektroder för att minska de skadliga effekterna av svetsrök och därmed förbättra arbetsmiljön för svetsare. I en ny studie som nyligen publicerats i tidskriften ”Archives of Toxicology” visar forskarna att genom att modifiera svetselektroder till att reducera mängden lösligt sexvärt krom i svetsröken så minskar de skadliga effekterna på odlade celler. 

I studien jämfördes effekterna av svetsrök genererad med klassiska så kallade ”fluxfyllda rörtrådar” med sådana som utvecklats för att minska mängden sexvärt krom i svetsröken. Noggranna analyser av partiklarnas innehåll bekräftade att de nyutvecklade elektroderna resulterade i svetsrök som frisatte väldigt låga nivåer av sexvärt krom. Studien visade också att partiklar som genererades från de nya rörtrådarna hade mindre negativ påverkan på de odlade cellerna. Bland annat skadades inte cellernas DNA, en effekt som däremot tydligt sågs för partiklar som genererats av den vanliga metoden. Sammantaget föreslår studien en stor nytta i att ersätta klassiska fluxfyllda rörtrådar med de reducerade rörtrådarna för att generera mindre skadlig svetsrök och därmed minska risken för svetsare.

Genom samarbetet med industripartners har forskarna kunnat testa partiklar från innovativa rörtrådar som ännu inte är tillgängliga på marknaden och på så sätt hjälpa till att utveckla nya material som leder till partiklar med mindre toxisk effekt.

Samarbetet med industrin är stimulerande då resultaten direkt används till något som faktiskt kan ge hälsofördelar även på ganska kort sikt.

Hanna Karlsson, forskare och ansvarig för studien vid IMM

Resultaten är viktiga i utvecklandet av säkrare svetsmetoder och material för att förbättra arbetsmiljön för svetsare i framtiden. Studien är främst finansierad av Vinnova och Formas.

Kontaktpersoner

Profile image

Hanna Karlsson

Senior Forskare