Publicerad: 2017-10-30 11:58 | Uppdaterad: 2017-10-30 11:59

IMM-forskare får sju miljoner kronor från AFA Försäkring

Tre forskare vid IMM får ta del av drygt sju miljoner kronor i forskningsanslag från AFA Försäkring. Deras forskning ska bidra till att minska arbetsskador.

Sara Gunnare, enheten för arbetsmedicin, får 2 878 000 kronor för att kartlägga ögonfransstylisters och nagelteknologers hälsa, arbetsmiljö och kännedom om skyddsutrustning. Hon ska också mäta exponeringen för akrylater som finns i de produkter som används av dessa yrkesgrupper och kan orsaka luftvägsbesvär och eksem.

Annika Lindahl Norberg, enheten för arbetsmedicin, får 2 229 000 kronor för att undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som påverkar sjuksköterskors och barnmorskors vilja att stanna i en tjänst som inkluderar nattarbete. Studien går ut på att öka kunskapen om hur natt- och skiftarbete kan kombineras med god hälsa, motivation och engagemang i arbetet.

Anneli Julander, enheten för arbetsmiljötoxikologi, får 2 116 000 kronor för att kartlägga effekten av kortvarig och upprepad hudkontakt med nickel i yrken där exponeringen inte betraktas som hög. Tidigare forskning har undersökt yrken där exponeringen för nickel är hög, men kunskap saknas om effekten av daglig kontakt med nickel i yrken där exponeringen är mer diffus.

Pressmeddelande från AFA Försäkring