Publicerad: 2014-10-20 14:10 | Uppdaterad: 2014-10-20 14:15

IMM-forskare får hedersdoktorat

Marie Vahter, professor och enhetschef vid IMMs enhet för metaller & hälsa har utsetts till hedersdoktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

I motiveringen står bland annat "Marie Vahter är en mycket produktiv och internationellt etablerad forskare som har gjort stora insatser rörande kopplingen mellan exponering och metallers inverkan på människors hälsa på global nivå. Detta har bland annat bidragit till i en sänkning av gränsvärden för arsenik i dricksvatten för flertalet länder i världen."

Syftet med att utse hedersdoktorer vid KTH är att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser. Mer information om årets hedersdoktorer finns här.