Publicerad: 2021-06-18 11:50 | Uppdaterad: 2021-06-21 07:43

IMM-forskare deltar i Nature Nano Talk-webinar om FAIR nanosäkerhetsdata

För att kunna bedöma hälso- och miljörisker med nanomaterial behövs forskningsdata tillsammans med ett effektivt sätt att hantera och återanvända data från bl.a. standardiserade testmetoder, men också från nya högeffektiva och djurfria metoder. Detta förväntas kunna accelerera och förbättra både forskning och riskbedömning av kemikalier och nanomaterial.

Data ligger också till grunden för att kunna implementera och utföra Safe and Sustainable by Design som en del av målet att nå en giftfri miljö och en cirkulär ekonomi. År 2016 publicerades FAIR principerna som innebär att forskningsdata i allmänhet ska vara Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla), och Reusable (återanvändningsbara). Principerna har snabbt fått stort genomslag internationellt och i Sverige.

I en ny studie under ledning av Penny Nymark vid IMM beskrivs utmaningar, lärdomar och rekommendationer för att främja utvecklingen av FAIR nanosäkerhetsdata. Studien som redovisas i Nature Nanotechnology är resultatet av ett brett samarbete inom projektet NanoReg2 och fortsatt arbete inom projektet Gov4Nano, vilket har lett till etablerandet av ett så kallat FAIR implementeringsnätverk för nano- och avancerade material (AdvancedNanoIN).

Den 24 juni 2021 kommer Penny Nymark att delta i webinariet Nature Nano Talks, organiserat av tidskriften Nature Nanotechnology, för att diskutera återanvändbarhet av data och FAIR-principerna inom nanoteknik.

Publikation
Towards FAIR nanosafety data.
Jeliazkova N, Apostolova MD, Andreoli C, Barone F, Barrick A, Battistelli C, Bossa C, Botea-Petcu A, Châtel A, De Angelis I, Dusinska M, El Yamani N, Gheorghe D, Giusti A, Gómez-Fernández P, Grafström R, Gromelski M, Jacobsen NR, Jeliazkov V, Jensen KA, Kochev N, Kohonen P, Manier N, Mariussen E, Mech A, Navas JM, Paskaleva V, Precupas A, Puzyn T, Rasmussen K, Ritchie P, Llopis IR, Rundén-Pran E, Sandu R, Shandilya N, Tanasescu S, Haase A, Nymark P
Nat Nanotechnol 2021 Jun;16(6):644-654

Anmälan till webinariet.

Profile image

Penny Nymark

Forskningsspecialist