Publicerad: 2014-10-22 10:57 | Uppdaterad: 2014-10-22 11:02

IMM-forskare bland världens mest inflytelserika forskare

Sten Orrenius

Sten Orrenius, professor emeritus vid IMM, är listad som en av världens mest inflytelserika forskare. Det är Thomson Reuters som har listat forskare med flest citeringar i de mest välrenommerade vetenskapliga tidskrifterna under perioden 2002 - 2012.

Sten Orrenius forskar om programmerad celldöd, apoptos på IMMs enhet för toxikologi. Han var prefekt och föreståndare vid IMM under tiden 1990-2000.