Publicerad: 2020-09-08 17:22 | Uppdaterad: 2020-09-08 17:52

iLab öppet för bokning av core-faciliteter

Det är nu möjligt att börja använda iLab för att boka tjänster hos en del av Karolinska Institutets core-faciliteter. Nio av planerade 45 core-faciliteter har implementerats i det nya administrativa systemet, som införs på uppdrag av infrastrukturrådet. Fler core-faciliteter är på väg in i systemet under hösten.

Länkar till KI:s egen profil i iLab går att hitta på de webbsidor där det finns information om core-faciliteter på ki.se samt under menyn ”Digitala verktyg” högst upp på medarbetarportalens startsida. De core-faciliteter som använder iLab har också egna direktlänkar till sina sidor i iLab.

Core-faciliteter som nu går att boka

Biomedicum Imaging Core (BIC)

HistoCore

Protein Science Facility (PSF)

Zebrafish Core Facility

MedH Flow Cytometry Facility (FACS)

Swedish Twin Registry (STR)

Biomedicum Flow Cytometry (BFC)

Live Cell Imaging (LCI)

Stockholm Medical Image Laboratory and Education (SMILE)

 

Ett schema med månader och core-faciliteter listade. Implementeringen sker i fyra omgångar.
Schema för implementering av iLab hösten 2020.

Under hösten 2020 räknar ansvariga för det så kallade CFM-projektet med att ytterligare 12 core-faciliteter ska läggas till i iLab. Hela implementeringen av systemet beräknas vara klar i december 2021.

Syftet med iLab-satsningen är att göra det enklare att hitta information om vad KI:s core-faciliteter kan erbjuda i form av tjänster och produkter samt underlätta och effektivisera hanteringen av detta. Viss information om varje core-facilitet kommer dock att behållas på KI:s egen webbplats i marknadsföringssyfte och för att underlätta sökbarhet.

Kontaktpersoner

Anna Borgersen, projektledare: anna.borgersen@ki.se

Stefan Tagesson, förvaltningsledare: stefan.tagesson@ki.se