Publicerad: 2017-12-04 09:07 | Uppdaterad: 2019-06-17 14:52

Igor Adameyko belönas med vetenskapspris från Hans Wigzells Forskningsstifftelse

Igor Adameyko, assisterande professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, tilldelades den 29 november Hans Wigzells Forskningsstifelses vetenskapspris om 500.000 SEK.

Igor Adameykos internationellt uppmärksammade forskning fokuserar på att förstå hur från en enda cell de olika celler som sedan bildas i ett komplicerat samarbete tillsammans kan skapa en ytterst komplicerad organism som människokroppen. Han studerar hur kroppens nervsystem bildas under fosterutvecklingen samt hur olika celler hos den vuxne individen kan induceras till att bli nervceller. Nervsystemets roll för kroppens utveckling och möjligheten att från celler hos den vuxne individen kunna återskapa förlorad vävnad utgör centrala delar av Adameykos forskning.

Forskningsstiftelsens motivering lyder bland annat:

"Ett fascinerande exempel på vad Adameykos forskning kan ge är studierna av hur utvecklingen av en individs olika delar i ansiktet styrs av molekylär, förutbestämd information. Förenklat kan hans forskning här, vid sidan av grundforskningsvärde, kanske även betyda att man i framtiden från ett DNA-prov från en människa kan skapa en närmast fotografiskt korrekt bild av DNA-givarens ansikte.”

Om Hans Wigzells Forskningsstiftelse

Stiftelsen ska främja sitt syfte att stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom det medicinska området framförallt genom att dela ut stipendier och andra bidrag. Stiftelsen får också arrangera och/eller stödja seminarier och konferenser. Rhenman & Partners Asset Management är initiativtagare och stiftare av forskningsstiftelsen. Hans Wigzells Forskningsstiftelse delar årligen ut ett vetenskapspris om 500.000 SEK.

Om Hans Wigzell

Professor i immunologi, Karolinska institutet. Tidigare rektor för Karolinska institutet, Chef för Smittskyddsinstitutet, Statens bakteriologiska laboratorium och ordförande för Karolinska institutets Nobelkommitté. Hans är också medlem i Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA.