Publicerad: 2014-04-14 15:26 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:25

ICMC börjar ta form

Integrated Cardio Metabolic Centre, ICMC är ett gemensamt forskningscenter som grundades av Karolinska Institutet och AstraZeneca i juni 2013.

Under de närmaste tre åren kommer Bo Angelin, professor vid Institutionen för medicin, Huddinge, att leda ett trettiotal forskare som ska arbeta tillsammans och fokusera på kliniska och prekliniska studier.

Centrets mål är att identifiera och validera nya målmolekyler inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar.

Särskilt fokus läggs på de strategiska forskningsområdena:

  • Cardiac Regeneration
  • Islet Health (Diabetes)
  • Diabetic Nephropathy

Vad är senaste nytt om ICMC?

-Vi har nu kommit igång med de konkreta byggarbetena i våra nya lokaler i Novum plan 7 (fd Centrum för Oral Biologi). Vi räknar med att få ett mycket fint lab med tillgång till 4 cellodlingslab och faciliteter för cell- och molekylärbiologi samt biokemi.

-Steven Applequist [scentific coordinator] arbetar hårt med den slutgiltiga planeringen och med att beställa in utrustning och materiel inför en planerad start i andra halvan av maj.

-Efter såväl headhunting som annonsering i Nature och Science har vi fått intresseanmälningar från närmare 100 forskare. Vi har primärt identifierat ett mindre antal forskare som är intresserade av att ingå i ICMC.

-En viktig del är ju också att försöka identifiera kommande behov vad gäller t ex tillgång till djuravdelning, olika core facilitetsfunktioner och möjligheter att genomföra humanstudier i tidig fas.

Vilka forskare har rekryterats? Vilka personer ingår i ICMC nu?

-Vi har ju antagit två PIs, nämligen Kenneth Chien och Ralph Knöll. Den tidigare redan verksam vid KI och den senare har just flyttat från en professur i myocardial genetics vid Imperial College i London till AZ Mölndal och kommer att ha sin forskargrupp här på ICMC. I storleksordningen 4 personer håller på att planera för överflyttning till Sverige därifrån. Kens verksamhet kommer att byggas upp utifrån den befintliga vid CMB och inkluderar en hel del nyanställningar i Huddinge.

-Den fasta staben består av mig själv, Malin Engberg som project coordinator och Steven Applequist som scientific coordinator. Sedan får vi ju mer och mer hjälp från institutionen med olika praktiska frågor i samband med startprocessen.

När kommer forskningen att komma igång?

-Vi räknar med att de första forskarna finns på plats från andra halvan av maj. Det kommer att pågå kompletterande ombyggnader i delar av lokalerna fram till sommaren, men än så länge har vi ju gott om plats. Målsättningen är att vara i full gång i slutet av året.

Vad är dina förväntningar?

-Det känns fortfarande mycket spännande att vara involverad i denna helt nya typ av projekt. Utmaningarna är stora både för KI och för AZ - men om vi lyckas skapa en framgångsrik forskningsenhet så tror jag att det kan komma att bli ett gott exempel för nya liknande försök i framtiden.