Publicerad: 2017-02-06 14:45 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:51

ICKE-matallergiska barnfamiljer sökes till enkätstudie för att bidra till ökad kunskap om födoämnesallergi

Vi söker familjer med minst ett hemmaboende barn mellan 0-17 år gammal till en enkätstudie. Deltagande innebär att vårdnadshavaren fyller i en enkät om levnadskostnader och kostnader för hälso- och sjukvård i hushållet. Deltagandet är helt anonymt.

Vi söker familjer som:

  • Har minst ett hemmaboende barn i åldern 0-17 år
  • Bor i Storstockholm eller Linköping
  • Inte har någon i hushållet som har någon födoämnesöverkänslighet eller födoämnesallergi
  • Inte har någon i hushållet som har glutenintolerans (celiaki)
  • Inte har någon i hushållet som har diabetes eller annan metabolisk sjukdom

Ansvarig för studien är Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet. I studien jämförs levnadskostnader för hushåll med födoämnesöverkänslighet med kostnader för friska familjer.

Vi tar tacksamt emot din erfarenhet. Anmäl ditt intresse hos Jennifer Protudjer på Karolinska Institutet.

Jennifer.Protudjer@ki.se
Tel: 072 9148381

Mer information finns på: http://ki.se/forskning/forskning-vid-cfa