Publicerad: 2013-09-24 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Icke-kodande RNA: Från skräp till värdefullt

[PRESSINBJUDAN 2013-09-24] Den största delen av RNA bidrar inte till att bilda protein, men har ändå mycket viktiga funktioner i celler och betydelse för utvecklingen av sjukdomar. Nu exploderar fältet kring det icke-kodande genomet och flera av de forskare som leder utvecklingen medverkar vid en konferens vid Karolinska Institutet.

Under lång tid betraktades RNA som en molekyl, vars enda uppgift var att omvandla DNA till protein. De delar av DNA som inte ger upphov till protein kallades ofta skräp-DNA, ett begrepp som rotade sig och gjorde det svårare för tankar om RNA:s funktioner att tränga igenom. Men den största delen av DNA kodar inte för proteiner utan ger upphov till icke-kodande RNA. Med intensiv forskning det senaste decenniet visar det sig också att även icke-kodande RNA har många viktiga uppgifter. De påverkar och kontrollerar många processer i cellerna och har därigenom stor betydelse för sjukdomar och utveckling av organ.

Nu kommer några av de tongivande forskarna på området till Karolinska Institutet för att föreläsa. Möt bland annat John Mattick, Garvan Institute, Australien, som är en av pionjärerna inom forskningen på det icke-kodande genomet. Han berättar om RNA-molekylernas roll i utvecklingen av hjärnan hos olika arter. Människans genom är till stora delar identiskt med till exempel musens. Ändå är skillnaderna i hjärnans komplexitet mellan dessa arter mycket stor, vilket enligt Mattick kan förklaras av påverkan av icke-kodande RNA genom evolutionen.

Med på konferensen finns också Eric Miska, University of Cambridge, England. Han har nyligen visat att egenskaper inte bara nedärvs genom proteinkodande gener. Han studerar maskar och har sett hur icke-kodande RNA kan föras vidare till nästa generation och styra utvecklingen av celler där.

- De senaste årens upptäckter innebär att vi verkligen måste förändra vårt tankesätt. Det är inte bara DNA och proteiner som styr utvecklingen, utan icke-kodande RNA har betydelse för allt från utveckling av hjärnan till sjukdomar och evolutionära egenskaper, säger Gonçalo Castelo-Branco, forskarassistent vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, och en av arrangörerna till konferensen.

Journalister är välkomna till konferensen och att intervjua forskarna.

"Regulatory RNAs in Development, Disease and Evolution"

  • Datum och tid: Tisdag den 8 oktober 2013, klockan 08.30 - 17.00.
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet Campus Solna.

Läs om de senaste forskningsrönen:

För frågor, kontakta: