Publicerad: 2023-02-07 10:50 | Uppdaterad: 2023-02-07 10:50

IADR-kongressen: stipendier och diplom

poster för kongress
Foto: N/A

Varje år erbjuder NOF resestipendier till unga forskare som deltar i den regionala (NOF, CED, PER) IADR-kongressen och bjuder in unga forskare att delta i Nordic Hatton Award Competition.

bild på ett diplom
Photo: N/A

Nordisk Odontologisk Förening, NOF erbjuder varje år resestipendier till unga forskare som deltar på den regionala IADR-kongressen. Resestipendiet är för närvarande värt 5000 kr. Urvalet av stipendiemottagare kommer att baseras på en tävling.

Läs mer om NOF Travel Grants här: http://www.iadr-nof.com/grants/

Diplom

Varje år sänder NOF kvalificerade unga forskare för att tävla i den världsomspännande IADR Hatton Competition. Representanter väljs ut på grundval av en (muntlig presentation) tävling vid NOF:s årliga vetenskapliga möte.

Läs mer om hur du tävlar här: http://www.iadr-nof.com/awards/