Publicerad: 2010-01-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

I år firar Karolinska Institutet 200 år

[PRESSMEDDELANDE 2010-01-11] I dag, måndag den 11 januari 2010, inleds Karolinska Institutets 200-årsjubileum med öppning av ett Hall of Fame, där bland annat framstående forskare och andra personligheter i vår historia porträtteras, avtäckning av en glasstaty efter en bild av vetenskapsfotografen Lennart Nilsson samt en invigningsfilm som lotsar tittaren genom universitetets dåtid, nutid och framtid. Välkommen att fira med oss, gå in på ki.se/200 och se filmen!

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Under jubileumsåret, som beskyddas av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, vill vi intensifiera arbetet med att sprida nya kunskaper och idéer till övriga samhället för att på så sätt bidra till människors förbättrade hälsa.

- Jubileet är ett utmärkt tillfälle att berätta om allt det som våra forskare och medarbetare har åstadkommit genom åren. Våra största satsningar under 200-årsjubileet blir aktiviteter som berör kulturområdet, barn och ungdomar samt vetenskapliga konferenser för det internationella vetenskapssamhället, säger rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

Några exempel på aktiviteter under jubileumsåret

Kunskapskanalen i Sveriges Television visar under året en serie populärvetenskapliga föreläsningar av några av Karolinska Institutets forskare. Programmen tar upp ämnen som de stora folksjukdomarna, barns och ungas hälsoproblem samt vikten av motion och en sund livsstil. På internet kommer vi att sprida aktuella forskningsrön via föreläsningar på webbteve och korta filmer om forskarstudenters vardag och tankar kring forskningens drivkrafter.

Mellan maj och augusti äger en bok- och bildutställning rum på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Det blir en spännande resa genom människokroppens mysterier med bildmaterial från ett av världens finaste medicinhistoriska bibliotek, Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet.

Posten ger ut två frimärken under våren. Motiven är två grundämnen, kisel och selen, upptäckta av en av Karolinska Institutets grundare Jöns Jacob Berzelius och fotograferade av en annan stor personlighet, Lennart Nilsson som fortfarande är verksam vid vårt universitet.

På själva födelsedagen, den 13 december, arrangerar Karolinska Institutets studenter en inspirationsdag för framtiden. Då kommer framgångsrika före detta studenter, alumner, att inspirera dagens studenter och doktorander. Stafettpinnen lämnas med andra ord vidare till studenterna - på dagen 200 år sedan Sveriges dåvarande kung, Karl XIII, signerade det dokument som innebar starten av Karolinska Institutet.

Mer information om alla aktiviteter och händelser med anledning av att Karolinska Institutet firar 200 år finns i jubileumskalendern på ki.se/200.

För frågor, kontakta: