Publicerad: 2019-04-26 10:21 | Uppdaterad: 2019-09-30 15:01

Hur tuggar barn och ungdomar i olika åldrar? Forskningspersoner sökes

Just nu genomförs en studie som undersöker hur barn i olika åldrar biter och tuggar.

Studien söker efter forskningspersoner som är mellan 3 och 18 år (målsman ska vara med under försöket och måste även lämna ett skriftligt godkännande).

Forskningspersonerna får inte ha:

  • tidigare tandtrauma
  • obehandlat kariesangrepp i tänderna
  • sjukdom eller handikapp som försvårar fysisk hantering av mindre föremål
  • nötallergi
  • genomgått tandreglering.

Hur går studien till?

Under försöket kommer forskningspersonen att sitta på en stol och tugga på gelatinbaserad konstgjord föda (mycket likt vingummin), bita av en halv jordnöt samt hålla olika vikter med hjälp av framtänderna i olika omgångar.

Proceduren kommer att upprepas några gånger och tar ca 60 minuter i anspråk.

Denna procedur är väl utarbetad och har använts vid ett flertal tidigare studier på vuxna. Uppge för försöksledaren om det finns en känd födoämnesallergi.

Frivillighet

Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse och förbinder dig inte att delta i studien. Deltagandet i forskningsstudien är frivilligt och forskningspersonen har rätt att när som helst, utan särskild förklaring, avbryta sin medverkan.

Anmäl intresse

Intresseanmälan lämnas till vår kontaktperson för studien, doktorand Nabeel Almotairy, Karolinska Institutet, Huddinge/Flemingsberg.

Studien har alla tillstånd som krävs. Ansvarig forskare: Anastasios Grigoriadis