Deltagare till studie sökes Hur mycket vet du om hörselnedsättning hos barn och dess orsaker?

Är ditt barn under 2 år? Delta i en enkätstudie om hörselnedsättning hos barn

Baby listening.
Giu Vicente on Unsplash

Om studien

Forskare vid Karolinska Institutet söker just nu deltagare till en enkätstudie som undersöker föräldrars kunskap, attityder och praxis gällande hörselnedsättning hos barn, inklusive dess orsaker. Exempelvis hur man minskar risken av virusinfektion under graviditet som kan leda till hörselnedsättning. Syftet med studien är att kartlägga kunskap, attityder och praxis hos småbarnsföräldrar. 

Vem kan delta?

Föräldrar till barn under två år kan delta i studien. 

Delta i studien

Det tar ca 10–15 minuter att svara på alla frågorna. Dina svar är helt anonyma – vi frågar inte efter namn eller personnummer. 

Kontaktuppgifter

Profile image

Allison Mackey

Postdoktor
Profile image

Ulrika Löfkvist

Anknuten till Forskning

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.