Publicerad: 2017-05-30 14:30 | Uppdaterad: 2017-06-02 14:19

Hur lär vi oss? Och hur tar vi vara på det när vi planerar utbildning? Podcastavsnitt från MedEdTalk

Podcast MedEdTalk

Kognitiv forskning kan vara något svårt att få grepp på ibland. Litteraturen känns ofta abstract och steget från forskning till tillämpning i utbildning kan vara stort.

På grund av det har Teresa Sörö bjudit in Dr Holly Gooding från Harvard Medical School att prata utifrån hennes artikel Twelve tips for applying the science of learning to health professions education.

Podcastavsnittet tar upp Cognitive load theory, överföring av kunskap, "interleaving", önskvärda svårigheter och praktiska konsekvenser.

Listen to "How do we learn? Cognitive Science with Dr Holly Gooding" on Spreaker.

Ariklar nämnda i avsnittet
Twelve tips for applying the science of learning to health professions education
H. C. Gooding, K. Mann, and E. Armstrong
Medical Teacher Vol. 39 , Iss. 1,2017

Cognitive Load Theory: Implications for medical education: AMEE Guide No. 86
John Q. Young, Jeroen Van Merrienboer, Steve Durning, and Olle Ten Cate
Medical Teacher Vol. 36 , Iss. 5,2014