Publicerad: 2016-12-12 12:29 | Uppdaterad: 2016-12-12 14:19

Hur används epidemiologiska data i hälsoriskbedömning?

Den 29 november hölls seminariet ”Hur används epidemiologiska data i hälsoriskbedömning” vid IMM. Seminariet vände sig i första hand till personer på myndigheter med intresse för riskbedömning. Nedan följer de presentationer som visades under seminariet.