Publicerad: 2016-06-15 13:46 | Uppdaterad: 2016-06-15 13:46

Hur används e-hälsa i ambulanssjukvården?

HIC har under våren 2016 medverkat i utformandet och analysen av en enkätundersökning för att kartlägga hur e-hälsa och IT används i ambulanssjukvården idag och vilka brister som behöver åtgärdas. Arbetet sker på uppdrag av eHälsomyndigheten och Vårdförbundet i nära samarbete med Veronica Lindström från Sektionen för Omvårdnad, Institutionen NVS på KI. Medverkande i arbetet från HIC är Maria Hägglund, Therese Scott Duncan och Aboozar Eghdam.

De första resultaten från undersökningen kommer att presenteras av Veronica Lindström under eHälsomyndighetens heldagsaktivitet på Almedalen – missa inte det!

En mer utförlig rapport från arbetet publiceras i höst.