Publicerad: 2010-03-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Hudens mest ursprungliga stamcell upptäckt

[Nyhet 2010-03-12] Cellerna i hudens yttersta lager liksom cellerna i hårsäckarna - hårfolliklarna - förnyas ständigt. Dessutom måste skador och sår snabbt repareras och förstörd vävnad ersättas. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Hubrecht Institute i Holland lyckats identifiera den mest ursprungliga stamcellen i huden.

Rune ToftgårdFoto: Erik Cronberg

Fyndet publiceras i den högt ansedda vetenskapstidskriften Science och forskarna visar hur de nyupptäckta stamcellerna kan bidra till såväl hårväx, talgkörtlarna som själva överhuden. Resultaten ökar inte bara till den grundläggande förståelsen av hur cellförnyelse sker i huden, utan öppnar också nya vägar att förstå och påverka både sårläkning och hudcancer.

Under embryostadiet när hårfolliklarna börjar bildas finns den nya sortens stamceller på plats och ger upphov till både själva hårfollikeln och till överhuden mellan hårfolliklarna. I vuxenstadiet återfinns stamcellerna i en del av hårfollikeln, där det inte tidigare varit känt att det fanns stamceller, och förser huvudsakligen talgkörteln och överhuden med nya celler.

Hårsäcken vidmakthålls i vuxen ålder huvudsakligen av en nära besläktad stamcellspopulation som häromåret beskrevs i en uppmärksammad vetenskaplig publikation av samma forskargrupper som gjort den nu beskrivna upptäckten. Båda stamcellspopulationerna spelar en viktig roll vid sårläkning.

Ett förbryllande fynd är att dessa ursprungliga stamceller inte visar aktivitet av hittills kända stamcellsgener och därför styrs på något nytt sätt som forskarna nu kan gå vidare och kartlägga. I och med detta har stamceller identifierats för överhudens och hårfollikelns olika delar.

Publikation:

Hugo J. Snippert, Andrea Haegebarth, Maria Kasper, Viljar Jaks,Johan H. van Es, Nick Barker, Marc van de Wetering, Maaike van den Born,Harry Begthel, Robert G. Vries, Daniel E. Stange, Rune Toftgård & Hans Clevers

Lgr6 Marks Stem Cells in the Hair Follicle That Generate All Cell Lineages of the Skin

Science, 12 March 2010

För frågor, kontakta: