Publicerad: 2024-06-19 10:25 | Uppdaterad: 2024-06-19 10:26

HR-puls Dentmed kommer i augusti 2024

två händer som omringar ett pulsslag
Foto: Pixabay

Första veckan i augusti skickas HR-puls fysisk arbetsmiljö ut till alla medarbetare med tre veckors svarstid. Här redovisas vilka aktiviteter som är under arbete eller utförda.

Varje år skickas en HR-puls fysisk arbetsmiljörond ut till dig. Syftet med den är att du som medarbetare ska kunna identifiera risker i din fysiska arbetsmiljö som sedan chefen tittar på tillsammans med skyddsombud. 

Varje risk behöver sedan bedömas utifrån hur allvarlig den är och vilka konsekvenser den kan få, och om vi ska kunna fortsätta verksamheten.

Sen görs en handlingsplan på de risker som behöver åtgärdas.

Här kommer de risker som identifierades under 2023 års arbetsmiljörond som är under arbete eller ska utföras.

  • Störande buller i lunchrum (pentryt plan 8 och röntgenpentry plan 6)
  • Seriekopplade skarvdosor
  • Utrymningsövningsövning brand
  • Utbyte av lysrör till LED
  • Överfallslarm reception