Publicerad: 2023-08-16 15:47 | Uppdaterad: 2023-09-18 15:53

Höstens workshops och kurser inom undervisning och pedagogik

flicka vid dator
Foto: Pixabay.

Inspireras och utveckla din pedagogiska kompetens genom workshops och kurser som Enheten för Undervisning och lärande (UoL) erbjuder för dig som medarbetare.

Workshops 

Du kan spara dem i din kalender från varje kalenderhändelse. 

Kurser

Du hittar hela utbudet av kurser på olika nivå på Högskolepedagogiska kurser.

Fler tips

Peer learning och IPL - workshops som introduktion eller inspiration

Under hösten ordnas fyra workshops om peer learning och IPL (interprofessionellt lärande). De ingår i basen i ”Modell för pedagogisk kompetens” som gäller för alla medarbetare oavsett profession som arbetar där studenter utbildas. Workshops för dig som möter studenter i verksamhetsförlagd utbildning

TBL

Under hela hösten erbjuds flera olika kurser om Teambaserat lärande (TBL). Alla tillfällen finns på sidan Kurstillfällen om TBL.

Bonustips

Om Enheten för Undervisning och lärande (UoL)

Undervisning och lärande vänder sig till dig som lärare, handledare eller utbildningsledare. Vi erbjuder pedagogisk expertis och mötesplatser för pedagogisk dialog, både vid utbildning på campus och vid verksamhetsintegrerat lärande.