Publicerad: 2024-06-03 08:00 | Uppdaterad: 2024-06-03 08:00

Höstens utlysningar 2024

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och från donationer. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Augusti

KI resebidrag (period 3) inkl digitala arrangemang
Ansökningsperiod: 6 - 20 augusti

Axel Hirsch resebidrag (period 3)
Ansökningsperiod: 6 - 20 augusti

September

Hirsch Fellowship
Ansökningsperiod: 3 - 17 september

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander
Ansökningsperiod: 3 - 17 september

Maj och Lennart Lindgrens stiftelse
Sista ansökningsdag: 17 september

Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse
Ansökningsperiod: 3 - 17 september

Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse
Ansökningsperiod: 3 - 17 september

David och Astrid Hageléns stiftelse
Ansökningsperiod: 3 - 17 september

Oktober

KI resebidrag (period 4) inkl digitala arrangemang
Ansökningsperiod: 1 - 15 oktober

Axel Hirsch resebidrag (period 4)
Ansökningsperiod: 1 - 15 oktober

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse - Artros
Ansökningsperiod: 1 - 15 oktober

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse - Stroke
Ansökningsperiod: 1 - 15 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning
Ansökningsperiod: 1 - 15 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för reumatologiforskning
Ansökningsperiod: 1 - 15 oktober

Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen
Ansökningsperiod: 1 - 15 oktober

Olof Norlanders Minnesstiftelse resestipendium
Sista ansökningsdag: 13 oktober

Kontakt

Stiftelser & Donationer