Publicerad: 2022-05-23 09:13 | Uppdaterad: 2022-08-25 15:01

Höstens kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL)

Illustration av flera yrkeskategorier som samtalar.
Illustration: Getty Images.

Under hösten ordnas fler kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktions- och fördjupningsnivå.

Kurserna ges i TBL-format, digitalt via Zoom och med stöd av InteDashboard, läkarprogrammets digitala stödsystem för TBL. 

Kurser hösten 2022

  • Introduktion till TBL: 31/8, 10/10 
  • Fördjupning 1 - Lärandemål och MCQ/SBA: 5/9   
  • Fördjupning 2 - Facilitering och appliceringsfas: 23/9, 11/11
  • Fördjupning 3 - Workshop: utforma din egen TBL-modul: 30/9, 26/10, 23/11

Förberedelser

  • Du bör ha gått introduktionskursen innan du anmäler dig till någon av fördjupningskurserna. 
  • Varje kurs är en halvdag (tre timmar), plus förberedelsetid. Innan kursen behöver du förbereda dig genom att ta del av information som publiceras på kursens sida i Canvas (cirka en vecka före kursstart).

Deltagande i dessa kurser räknas som den formella utbildning som efterfrågas i läkarprogrammets kursuppdrag. Vid deltagande i introduktionskursen och fyra fördjupningskurser erhålls kursintyg motsvarande en veckas pedagogisk utbildning. 

Kursansvarig

Kursansvarig är Greger Lindberg, professor i gastroenterologi. Kurserna ges av Undervisning och lärandes (UoL) TBL-team.

TBL på läkarprogrammet

På 6-åriga läkarprogrammet utgår KI från teambaserat lärande. Det innebär ett fokus på problemlösning i grupp, återkommande själv- och kollegiala skattningar och tester av den egna och gruppens kunskaper. Nyhet: Nya 6-åriga läkarprogrammet

Kontakt

Anna Bonnevier Pedagogisk utvecklare