Publicerad: 2013-09-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Hopp om att bota hiv

[PRESSINBJUDAN 2013-08-27] Under det senaste året har förhoppningarna om att kunna bota hiv vuxit sig allt starkare bland forskare. Flera av världens främsta experter på området diskuterar möjligheterna under en konferens vid Karolinska Institutet.

I våras kom rapporter från USA om en hiv-smittad baby som satts på mycket tidig intensiv antiviral behandling. Resultatet blev att viruset slutade föröka sig och att barnet ansågs i det närmaste frisk. Det finns också äldre exempel. För flera år sedan fick en hiv-sjuk man i Berlin en transplantation med immunceller från en donator och viruset har ännu inte återaktiverats. Sådana fall har gjort forskarna hoppfulla om att hiv ska kunna botas. Konferensen inleds av Steven Deeks från University of California, San Francisco, som är en av världens mest pådrivande forskare i frågan om att söka en bot för hiv.

Med de läkemedel som finns idag bromsas sjukdomsförloppet upp men även om behandlingen är framgångsrik finns viruset kvar i kroppen på den drabbade. Viruset vilar i reservoarer i immunceller i hjärna och lymfvävnad men kan återaktiveras när som helst. Forskarna undersöker nu två strategier för att bota hiv. Den ena går ut på att komma åt reservoarerna genom att aktivera viruset så att det blir åtkomligt för antivirala mediciner. Sharon Lewin, Monash University, Melbourne, och Robert Siliciano, Johns Hopkins University, Baltimore, är två av experterna på detta under konferensen. Den andra strategin handlar om att istället stärka patientens eget immunsystem så att den egna kroppen angriper viruset i reservoarerna. Detta kan ske med så kallade terapeutiska vacciner, alltså vaccin som ges till redan smittade personer. Yves Levy, ANRS HIV vaccine program, Paris, ger information om det.

Trenden i dagens behandlingsmetoder går nu mot att sätta in intensiv medicinering så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Målet är att stoppa bildandet av reservoarerna. En ny studie talar för att detta angreppssätt kan fungera och Christine Rouzioux, Université Paris Descartes, berättar mer om det.

Hiv-forskningen har varit enormt framgångsrik. Sjukdomen blev känd i slutet av 80-talet och idag finns det så effektiv behandling att många drabbade kan leva ett näst intill normalt liv.

- Medicinerna är mirakel och alla drabbade i världen bör verkligen få tillgång till dem. Problemet är att de innebär livslång behandling för patienten. Kostnaderna blir också enorma och i många länder finns det inte resurser för detta. De är därför inte den slutgiltiga lösningen, säger Francesca Chiodi, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, arrangör av konferensen tillsammans med Johan Sandberg, professor vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet Huddinge.

Konferensen anordnas av Centrum för hiv-forskning vid Karolinska Institutet, ett virtuellt centrum för forskningssamarbete som skapades för omkring ett år sedan. Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet, inviger konferensen.

Journalister är välkomna till konferensen och att intervjua forskarna.

  • Konferens: Towards a Cure for HIV: From Pathogenesis to Eradication
  • Tid: Torsdag 5 och fredag 6 september, 2013
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet Campus Solna

För frågor, kontakta: