Publicerad: 2015-10-13 10:52 | Uppdaterad: 2024-04-08 11:25

Hon forskar om hur kost och livsstil påverkar vår hälsa

Ska man avstå fet fisk för att undvika PCB – eller äta den för att få omega-3? Agneta Åkesson, professor i epidemiologi med inriktning mot nutrition och toxikologi vid Institutet för miljömedicin, kombinerar flera forskningsfält för att kunna ge en mer komplett bild av hur faktorer som kost och livsstil påverkar vår hälsa.

Foto: Oscar Mikols

Agneta Åkesson forskar om hur vår mat och våra levnadsvanor påverkar risken att drabbas av sjukdom såsom hjärtkärlsjukdom, cancer eller benskörhet.

Hennes professur ligger i skärningspunkten mellan flera forskningsdiscipliner – epidemiologi, nutrition, toxikologi, miljömedicin – och hon arbetar för ett närmande mellan dessa områden.

– Traditionellt har forskningen varit uppdelad på olika fält, varför det saknats en helhetsbild av vad olika faktorer innebär för vår hälsa, säger Agneta Åkesson. Ett exempel är att flera av våra viktigaste livsmedel, som bidrar med en mängd nyttiga ämnen, också har blivit våra största källor till miljögifter.

Risk-nyttoaspekt för fet fisk

Hon har bland annat studerat denna risk-nyttoaspekt för fet fisk, som innehåller både omega-3 och PCB, och fullkornsprodukter, som är en betydande kadmiumkälla.

Professor Agneta Åkesson. Foto: Stefan Zimmerman

– I en pågående forskningsöversikt tittar vi på nötter, som å ena sidan ofta innehåller giftet aflatoxin, men å andra sidan också har betydande hälsofrämjande egenskaper. Och vi kan se att nyttan är betydligt större, säger Agneta Åkesson.

Mycket av hennes forskning utgår från stora kohorter och biobanker som möjliggör prospektiva studier. Svenska mammografikohorten och kohorten av svenska män som, omfattar mer än 100 000 kvinnor och män, är exempel på detta.

Resultaten från hennes forskning gör bland annat avtryck i de gränsvärden och kostråd som myndigheter beslutar om. Hon har bland annat varit direkt involverad i arbetet med nya gränsvärden för kadmium, där EU:s myndighet EFSA gjorde en markant skärpning 2009.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i engelsk översättning i skriften From Cell to Society 2015.

Se en film