Publicerad: 2012-06-18 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 10:27

Holländsk epidemiolog prisas av Folksam

Folksams pris för epidemiologisk forskning går i år till professor Albert Hofman vid institutionen för epidemiologi och biostatistik vid Erasmus Universitet i Rotterdam.

Professor Hofmans forskning är till stor del inriktad på orsaker till neurologiska och kardiovaskulära sjukdomar hos äldre. En av hans teser är att det inte är åldern i sig som är den viktigaste faktorn för sjuklighet hos äldre, utan att människan samlar på sig riskfaktorer under hela livet. Hofman är huvudansvarig för den stora Rotterdamstudien, där stora mängder data samlas in, inklusive blodprover för molekylära och genetiska analyser. En av de viktigaste slutsatserna från den studien är att det finns stora och outnyttjade möjligheter till förebyggande av sjukdom hos äldre.

– Albert Hofman är en mycket värdig mottagare av detta pris, säger Anders Ahlbom, ordförande i priskommittén vid Karolinska Institutet. Hofman är vetenskapligt mycket aktiv och hans forskning har stort genomslag. Han har också haft mycket stor betydelse för utbildning av epidemiologer både i och utanför Europa.

Professor Hofman startade och leder fortfarande Netherlands Institute for Health Sciences som har ett mycket omfattande och avancerat kursprogram. Genom Rotterdamstudien erbjuds studenter forskarutbildning och möjlighet till medverkan i projekt.

Folksams pris i epidemiologisk forskning ges till internationellt framstående forskare som bedriver vetenskaplig verksamhet där epidemiologiskt material använts för prevention inom folkhälsoområdet. Pristagare utses av en jury vars sammansättning bestäms av Karolinska Institutet. Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid.