Publicerad: 2019-09-04 15:19 | Uppdaterad: 2019-09-30 14:06

Högt söktryck till våra utbildningar

Den 2 och 3 september fylldes Zanderska huset på Alfred Nobels allé 23 med många, nya och förväntansfulla studenter, och studenter som läser på högre terminer.
Det var terminsstart och upprop för alla nya studenter till våra olika program. Söktrycket är stort och reservlistan lång på flertalet utbildningsprogram. Det är helt enkelt populärt att utbilda sig vid Karolinska Institutet.

Senast den 21 augusti skulle studenterna tacka ja till sin plats på det program man sökt till genom att registrera sig på programmets första kurs. Reservantagningen sker oftast fram till terminsstarten och avslutas senast en vecka in på den nya terminen. Idag, den 4 september, har det varit en gemensam Campusdag här i Flemingsberg för alla lärosäten som finns samlade här nu, vilka är ganska många. Förutom KI finns Södertörns Högskola, KTH, Röda Korsets högskola och SMI (Stockholms musikpedagogiska institut).

Nu på fredag, den 6 september, välkomnar KI centralt samtliga nybörjarstudenter i Aula Medica. Då delas även ryggsäcken ut till alla närvarande studenter vid KI. Eftermiddagen fortsätter sedan med öppet hus hos Medicinska föreningen.

Arbetsterapeutprogammet har 57 registrerade studenter för hösten. Ett visst överintag görs alltid för att kompensera avhopp och återbud. Arbetsterapeutprogrammet har antagning både höst och vår.

Det är 87 nya studenter på Fysioterapeutprogrammet och reservlistan är lång. Även hit går det att söka till både höst- och vårtermin. De nya fysioterapeutstudenterna åkte på ett kollo den 3 september för att gemensamt bli ett team och finna kamrater inom programmet.

Sjuksköterskeprogrammen, Campus- och Distansutbildning, har många studenter. Till höstterminen 2019 har man (med ett visst överintag för att kompensera avhopp och återbud) till Campusutbildningen antagit 147 studenter och till Distansutbildningen 54 studenter. Antagning till båda programmen sker både höst och vår. Till höstterminen 2019 behövdes ingen reservantagning genomföras. En inspirationsdag för programmens nya studenter sker den 19 september, under dagen deltar även studentkår och programledning.

Till specialistsjuksköterskeprogrammen håller man i skrivande stund fortfarande på med reservantagningar för både campus- samt distansutbildningarna, så i dagsläget finns ingen aktuell siffra på exakt antal studenter.

Den kompletteranade utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUSSK) har 28 platser på programmet. Söktrycket till programmet, som är ett ettårigt program, ökar för varje år. Sista dagen för de antagna studenterna att tacka ja till sin plats på programmet var den 24 juni. Programmet behöver sällan göra någon reservantagning, men till hösten lämnade två studenter återbud varför en reservantagning var nödvändig för att fylla platserna.

Här kan ni läsa mer om programmen: