Publicerad: 2010-02-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Högt nikotinberoende hos ungdomar som snusar

[Nyhet 2010-02-18] Ungdomar som både röker och snusar har kraftigt ökad risk för symptom på nikotinberoende jämfört med unga som bara röker cigaretter. Även om ungdomarna väljer att enbart snusa ökar risken för nikotinberoende när de själva får fylla i skattningsskalor, visar en ny studie från Karolinska Institutet.

- Vår studie bekräftar antagandet att snus bidrar till ett ökat nikotinberoende särskilt för den grupp ungdomar som både röker och snusar, säger Ann Post, rökavvänjningsexpert och en av forskarna bakom studien.

Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Addiction, bygger på en enkät i den så kallade BROMS-studien (Barns Rökning Och Miljö i Stockholms län), där drygt 800 sjuttonåringar ingår. Av de ungdomar som svarade på enkäten var 466 exklusiva rökare, 209 exklusiva snusare och 144 blandbrukare. Samtliga deltagare använde tobak någon gång i månaden eller oftare. Bland de som snusade använde över 70 procent tobak dagligen. Motsvarande siffra bland rökarna var 46 procent.

Det mest frekventa symtomet på nikotinberoende för alla tre grupper var nikotinsug (craving). Över 41 procent av ungdomarna som både rökte och snusade hade försökt sluta tre eller fler gånger i sitt liv. Av de som enbart snusade hade 20 procent försökt sluta flera gånger och för de som rökte var siffran 34 procent. Vid försök att sluta uppgav blandbrukarna mellan två och fyra gånger ökad risk för de flesta abstinensbesvär, jämfört med de som enbart rökte. Det framgick också att blandbrukarna hade börjat använda tobak i en tidigare ålder än sina jämnåriga kamrater.

Publikation

Ann Post, Hans Gilljam, Ingvar Rosendahl, Sven Bremberg, Maria Rosaria Galanti

Symptoms of nicotine dependence in a cohort of Swedish youths: a comparison between smokers, smokeless tobacco users and dual tobacco users

Addiction, published online 9 Feb 2010.

För mer information, kontakta: