Publicerad: 2022-10-27 15:06 | Uppdaterad: 2022-10-31 12:10

Högt antal sökande till KI:s utbildningar

Två studenter går framför Aula Medica med KI-ryggsäck på ryggarna.
I jämförelse med andra lärosäten har KI högt antal sökande. Foto: Liza Simonsson

Förra veckan släppte Universitets- och Högskolerådet (UHR) sin statistik över antalet sökande till utbildningar med start vårterminen 2023 på svenska universitet och högskolor. Den visar bland annat att KI:s läkarprogram har näst flest förstahandssökande av alla utbildningar i Sverige.

Karolinska Institutets (KI) utbildningar är populära när presumtiva studenter ska göra sina ansökningar. Totalt sökte 12 445 personer till KI:s utbildningar med start vårterminen 2023, varav 4 828 hade KI:s utbildningar som första handsval. Antalet förstahandssökande till KI:s program minskar något jämfört med samma termin i fjol, men i gengäld ökar antalet sökande till kurser med fler än tusen.

Läkarprogrammet i topp

I jämförelse med andra lärosäten har KI högt antal sökande. I synnerhet läkarprogrammet sticker ut och är en av de populäraste utbildningarna, inte bara inom det medicinska området, utan generellt i Sverige. För vårterminen 2023 hade KI:s läkarprogram nästflest förstahandssökande av alla utbildningar i landet, slaget endast av juristprogrammet på Stockholms universitet. 1 470 personer ville i förstahand studera till läkare på KI.