Publicerad: 2012-09-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Högsta betyg till KIs kandidatexamen i psykologi

[NYHET 2012-04-25] Under 2011-2014 kvalitetsutvärderar Högskoleverket alla högskoleutbildningar som leder till en examen och den 25 april offentliggjordes de första resultaten. Karolinska Institutets kandidatexamen i psykologi får betyget "mycket hög kvalitet".

Högskoleverket har arbetat efter en ny utvärderingsmodell med fokus på utbildningens resultat. Samtliga utbildningar tilldelades betyg enligt tre omdömen: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Resultaten som publicerades den 25 april rör utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå i ämnena arbetsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap och kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, nationalekonomi och psykologi.

Betyget "mycket hög kvalitet" till KI

Inom området psykologi har 7 utbildningar tilldelats omdömet mycket hög kvalitet. 27 utbildningar får betyget hög kvalitet och 6 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet. I denna resultatomgång handlar det för Karolinska Institutets del om kandidatexamen i psykologi. Att skriva en kandidatuppsats är en av flera möjligheter på den valbara period som ingår i Karolinska Institutets femåriga psykologprogram.

Karolinska Institutets betyg mycket hög kvalitet baserar sig i första hand på studenternas vetenskapliga uppsatser, i andra hand på KIs självvärdering, som bland annat beskriver utbildningens måluppfyllelse, uppläggning och lärarkompetens för kandidatexamen.

- Detta mycket höga omdöme utgör ett kvitto på såväl studenternas, lärarnas och den psykologiska forskningens framgång på KI, säger Jenny Wikström, programdirektör vid psykologprogrammet. Det utgör dessutom en uppmuntran inför det fortsatta arbetet att bygga upp och kvalitetssäkra psykologprogrammet i sin helhet.

De första studenterna som erhåller psykologexamen från KI inledde studierna hösten 2007 och går ut våren 2012.