Föreläsningar och seminarier Högre forskningsseminarium: Maria Södersten

2020-11-04 16:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B

Mer information följer.

Adjungerad Professor Maria Södersten
Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Kontakt

Anna Peterson Forskningsassistent