Publicerad: 2016-05-18 11:07 | Uppdaterad: 2016-05-18 11:08

Höga halter av kadmium i rökares lungor

I en nypublicerad studie i International Journal of COPD redovisar professor Anders Lindén vid IMM kraftigt förhöjda (16 ggr) nivåer av tungmetallen kadmium i lungorna hos rökare. Studien visar även att ju högre kadmiumnivåer, desto högre nivåer även av olika inflammationsmarkörer i lungor och blod. Resultaten är mycket intressanta ur ett miljömedicinskt perspektiv eftersom de stöder idén att exponering för tungmetaller i miljön kan bidra till lungsjukdom.

Läs artikel i Dagens Medicin: Nya insikter om tobaksrökens farlighet

International Journal of COPD: Extracellular cadmium in the bronchoalveolar space of long-term tobacco smokers with and without COPD and its association with inflammation