Publicerad: 2009-06-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Hög överlevnad för extremt tidigt födda i Sverige

Extremt tidigt födda barn har större chans att överleva i Sverige än i många andra länder. Det visar en ny studie av forskare från bland annat Karolinska Institutet och Lunds Universitet som publiceras i den ansedda tidskriften JAMA.

Framsteg inom neonatalvården har gjort det möjligt att rädda livet på allt fler barn som föds extremt tidigt. Men vilken vård de allra tidigast födda bör ges är omdebatterat, bland annat eftersom det saknas säker kunskap om hur risken för att barnen dör eller får bestående skador påverkas.

Forskarna bakom den nationella samarbetsstudien EXPRESS (Extremely Preterm Infant Study in Sweden) har under perioden 2004 till 2007 samlat in uppgifter om alla barn födda i Sverige före 27 fullbordade graviditetsveckor. Resultaten visar nu att 70 procent av de levande födda barnen i studien levde ett år efter förlossningen. Överlevnaden varierade från 9,8 procent för barn födda vid 22 graviditetsveckor till 85 procent för barn födda vid 26:e graviditetsveckan.

Forskarna tror att den relativt höga överlevnaden beror på ett aktivt omhändertagande av den gravida kvinnan, och på intensivvård och god omvårdnad av barnen. Resultaten talar enligt artikelförfattarna för att intensivvård inte kan undanhållas extremt tidigt födda med hänvisning enbart till att överlevnadschanserna är för låga.

Publikation:

EXPRESS Group, Fellman V, Hellström-Westas L, Norman M, Westgren M, Källén K, Lagercrantz H, Lindgren A, Marsál K, Serenius F, Wennergren M.

One-year survival of extremely preterm infants after active perinatal care in Sweden.

The Journal of the American Medical Association, JAMA, 2009; 301(21):2225-2233.

För mer information, kontakta: