Publicerad: 2015-04-29 16:27 | Uppdaterad: 2015-04-29 16:27

Hög kvalitet för tandläkar- och tandhygienistutbildningarna

Förra året fick utbildningarna som leder till tandläkar- och tandhygienistexamen omdömet bristande kvalitet vid utvärdering av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och därmed ifrågasattes examenstillstånden för dessa. KI har haft ett år på sig att avhjälpa bristerna och har nu fått omdömet hög kvalitet av UKÄ och fortsatt examenstillstånd.

Efter beskedet från UKÄ i februari 2014 har ett intensivt arbete pågått med att analysera och åtgärda bristerna, vilket har involverat majoriteten av de lärare som har undervisningsansvar. Fokus har inte bara varit på de mål som bedömts som bristande, utan på utbildningarnas kvalitet som helhet och har berört de flesta kurserna inom programmen. Det har varit ett mycket stort arbete där gemensamma insatser från programansvariga, lärare och andra inblandade har höjt kvaliteten på utbildningarna.

Se också ki.se/nyheter.

Läs mer om beslutet på UKÄ:s webbplats.