Publicerad: 2010-04-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

H.M. Konungen får medalj av Karolinska Institutet

[Pressmeddelande 2010-04-14] Kung Carl XVI Gustaf får idag ta emot Karolinska Institutets jubileumsmedalj. H.M. Konungen är beskyddare av Karolinska Institutets 200-årsjubileum och den första som får medaljen.

Kung Carl XVI Gustaf Foto: Jonas Ekströmer
Kung Carl XVI Gustaf Foto: Jonas Ekströmer

Karolinska Institutet har i samband med 200-årsjubileet instiftat en särskild jubileumsmedalj i tre valörer; Guld, Stor Silver och Silver. H.M. Konungen tilldelas Karolinska Institutets Guldmedalj för "enastående insatser för Karolinska Institutets verksamhet att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa."

Kungligt engagemang

Medaljen delas ut på Stockholms slott av Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

- Karolinska Institutets Guldmedalj till Hans Majestät Konungen ska ses som ett uttryck för vår tacksamhet över det kungliga beskydd som vilar över vårt jubileum, ett beskydd som också fullföljer den tradition av kungligt engagemang som präglat Karolinska Institutets historia under 200 år, säger hon.

Behov av fältskärer

Det var den 13 december 1810 som Kung Karl XIII skrev under den instiftelseurkund som blev startskottet för Karolinska Institutet, eller "Institutet för danande av skicklige fältläkare" som det först kallades. Under kriget mot Ryssland 1808-1809 hade en stor mängd svenska soldater dött i sjukdomar som skörbjugg, dysenteri och tyfus eftersom det saknades fältskärer. När så Sverige åter hamnade i krig, denna gång mot England i november 1810, tog Karl XIII efter politiska påtryckningar beslutet att initiera en utbildning för just fältskärer. Kungligt engagemang har därmed varit av stor betydelse under hela Karolinska Institutets historia.

För Sverige i tiden

Harriet Wallberg-Henriksson ser också det kungliga beskyddet av Karolinska Institutets 200-årsjubileum som ett förnämligt sätt att leva upp till det kungliga valspråket "För Sverige i tiden."

- Karolinska Institutet är ett modernt universitet som har betytt och betyder mycket för både Sverige och för övriga världen. Det är också ett universitet som vill verka i tiden för att på så sätt forma en bättre framtid för människor som lider av sjukdomar och ohälsa.

Fler medaljer under året

Ytterligare ett antal jubileumsmedaljer kommer att delas ut under året, fyra av dem i samband med Karolinska Institutets jubileumshögtid i Stockholms stadshus i augusti, då H.M. Konungen medverkar vid utdelningen.

För ytterligare information, kontakta: