Publicerad: 2009-04-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Hjärtats celler förnyas under hela livet

[PRESSMEDDELANDE 2009-04-03] Forskare vid Karolinska Institutet har genom att mäta den radioaktiva isotopen kol-14 i hjärtceller kunnat visa att de nybildas under hela livet. Resultaten, som presenteras i prestigefulla vetenskapliga tidskriften Science, öppnar för möjligheten att ersätta celler som har förlorats vid hjärtinfarkt.

Jonas Frisén
Jonas FrisénFoto: Camilla Svensk

En vandringsmyt säger att alla celler i våra kroppar byts ut vart sjunde år. Forskningen har dock visat att vissa typer av celler byts ut varje vecka medan andra celler aldrig byts ut. För många celltyper är omsättningen fortfarande okänd. Det har exempelvis länge varit omtvistat om hjärtat består av samma celler genom hela livet eller om de nybildas, något som har betydelse för hur sjukdomar i hjärtat kan behandlas.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu visat att det sker en kontinuerlig, långsam nybildning av hjärtceller hos människan. Hos en 20-åring byts 1 procent av hjärtcellerna ut varje år. Omsättningshastigheten minskar successivt under livet, men nästan 0.5 procent av cellerna byts fortfarande ut varje år hos en 75-åring.

Den långsamma omsättningen innebär att majoriteten av hjärtceller inte hinner bytas ut under ett normalt liv, utan att hjärtat består av en blandning av celler som finns med ända från födelsen och celler som har bildats senare i livet.

Illustration: Mattias Karlén

- Förlust av hjärtceller efter till exempel hjärtinfarkt leder ofta till permanent nedsatt hjärtfunktion. Den nya kunskapen att hjärtceller kan nybildas kommer att motivera forskning syftande till att hitta sätt att stimulera nybildning för att ersätta hjärtceller som har förlorats, säger Jonas Frisén som har lett studien.

Resultaten nåddes genom en unik metod för åldersbestämning av celler som har utvecklats av forskargruppen. Metoden drar nytta av att kärnvapentester under det kalla kriget ledde till en kraftig ökning av kol-14 halten i atmosfären. Kol-14 inlagras i kroppens celler, och eftersom halterna har varierat under de senaste decennierna fungerar de som en datummärkning av när celler bildades.

Publikation:

Olaf Bergmann, Ratan D. Bhardwaj, Samuel Bernard, Sofia Zdunek, Fanie Barnabé-Heider, Stuart Walsh, Joel Zupicich, Kanar Alkass, Bruce A. Buchholz, Henrik Druid, Stefan Jovinge & Jonas Frisén

Evidence for Cardiomyocyte Renewal in Humans

Science, vol. 324, 3 april 2009. Resultaten presenteras också i en särskild kommentar under vinjetten "Perspectives".

För mer information, kontakta: