Publicerad: 2015-09-10 11:35 | Uppdaterad: 2015-10-02 11:15

Hjärnfonden-anslag till forskning om nätverk i hjärnan och demenssjukdomar

Eric Westman visar ett exempel på bildtekniken som hans forskargrupp använder.

För andra året i rad beviljas Eric Westman, docent i bild- och funktionsmedicin vid Karolinska Institutet och NVS, anslag om 500 000 kronor från Hjärnfonden. Pengarna går till forskning om nätverk i hjärnan och bakomliggande mekanismer vid demenssjukdomar.

– Det känns jättekul att få anslaget och att vår forskning prioriteras i den hårda konkurrensen som råder om medel från Hjärnfonden, säger Eric Westman.

Tillsammans med sin forskargrupp undersöker han hur nätverk i hjärnan påverkas vid demenssjukdomar, främst vid Alzheimers sjukdom (AD) men även vid andra demenssjukdomar som Parkinsons sjukdom och frontallobsdemens. Forskargruppen använder sig bland annat av tekniker som tar bilder av hjärnan. Bilderna kan till exempel visa hjärnans struktur eller vilka delar av hjärnan som är aktiva när patienten löser kognitiva uppgifter.

Vid AD bryts delar av hjärnan ner, eller degenereras som det också kallas. Det leder till försämrade kognitiva funktioner vilket påverkar minnet. Många patienter får i senare skeden av sjukdomen svårt att komma ihåg hur man gör vardagliga saker som att äta, klä på sig och vilka deras familjemedlemmar är.

– Målet med forskningen är att fördjupa förståelsen om varför vi utvecklar demenssjukdomar. Då kan vi förhoppningsvis diagnostisera sjukdomarna i ett tidigare stadium än i dag. Det, tillsammans med effektivare läkemedel, hoppas vi kan ge möjligheter att bromsa upp sjukdomsförloppen och minska förekomsten av sjukdomarna, säger Eric Westman.