Publicerad: 2023-07-14 15:07 | Uppdaterad: 2023-07-14 15:08

Hjälp till att forma den nya DDLS Precision Medicine and Diagnostics Data Science Node

Dekorativ bild
Illustration av precisionsmedicin och genomik Foto: Getty Images,Getty Images/iStockphoto

SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) lanserades 2020 och stöds av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Detta 12-åriga initiativ fokuserar på fyra strategiska forskningsområden i Sverige: Cell- och molekylärbiologi, Evolution och biologisk mångfald, Precisionsmedicin och diagnostik samt Epidemiologi och infektionsbiologi.

Varje forskningsområde är kopplat till en Data Science Node (DSN). Noden för precisionsmedicin och diagnostik, som drivs av Karolinska Institutet, söker nu input från forskarvärlden, forskningsområdesledare och expertgrupper för att förbättra och förbättra sin verksamhet.

Du är inbjuden att svara på en kort undersökning för att ge feedback om behov inom området precisionsmedicin och diagnostik. Det här är din möjlighet att hjälpa till att prioritera och påverka projekt för forskningsområdet precisionsmedicin och diagnostik. Enkäten är anonym, tar cirka 5 minuter att fylla i och är öppen fram till den 25 augusti 2023.

Profile image

Jan Lorenz

IT-Specialist
+46852487267
Profile image

Fulya Taylan

Forskningsspecialist