Publicerad: 2011-05-16 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Hjälp sjukvården att rädda liv

[PRESSINBJUDAN 2011-05-16] Fredag den 20 maj arrangerar Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting Forskning & Hälsa i Kungsträdgården. Syftet är att upplysa allmänheten om vikten av att fler ställer upp för sjukvård och forskning. Om du ger blod, tar ställning för organdonation eller ställer upp i studier och kliniska prövningar får vi alla större chans till ett friskare liv. Om vi ger - finns att få!

- Utan den här typen av hjälp från allmänheten kan vi inte bedriva en effektiv sjukvård och vi går miste om viktiga forskningsframsteg. Sjukvården behöver fler blodgivare, organdonatorer och ett större antal försökspersoner, säger Annika Tibell, verksamhetschef vid transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid Karolinska Institutet.

Testa din hälsa

Journalister och allmänhet bjuds in för att testa sin hälsa. På plats finns bland annat möjlighet att göra prickkontroll för att upptäcka hudförändringar samt pricktest för att upptäcka allergi, mäta blodtryck och blodsockernivå, testa lungkapacitet och lära sig mer om hur en bröstcancertumör kan kännas. Du har också möjlighet att väga dig på kroppskonstitutionsvågen som avslöjar din kropps fördelning mellan muskler och fett, visa upp utslag och eksem och få en rekommendation av en sjuksköterska och få svar på frågor om kost och motion av livsstilsexperten Mai-Lis Hellénius.

Om vi ger - finns att få!

Blodbussen finns på plats för dem som vill ge blod eller anmäla sig som blodgivare. Dessutom kan du:

- Anmäla dig till donationsregistret.

- Registrera dig som försöksperson till kliniska prövningar.

- Gå med i LifeGene - ett forskningsprojekt för bättre hälsa.

- Lära dig hjärt- och lungräddning.

- Provsmaka sjukhusmaten i Stockholms län.

Populärvetenskapliga föreläsningar

Några av Sveriges främsta specialister håller föredrag inom aktuell medicinsk forskning. Bland andra docent Carl Johan Sundberg, som talar om träning och hälsa. Professor Martin Ingvar talar om hjärnans möjligheter och begränsningar, Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention och överläkare pratar om vikten av motion samt Mårten Rosenqvist, professor inom hjärt- och kärlsjukdomar, talar om att hitta hjärtflimmer för att förhindra stroke.

  • Tid: Fredag den 20 maj klockan 11.00-18.00
  • Var: Kungsträdgården, Stockholm

Under Forskning & Hälsa-dagen i Kungsträdgården kommer en rad ambassadörer att visa sitt stöd för forskningen, bland andra socialminister Göran Hägglund, levertransplanterade näringslivsprofilen Sören Gyll och 1,6 miljonerklubbens grundare Alexandra Charles, vars man plötsligt dog i väntan på ett hjärta.

För frågor och ytterligare information, kontakta: