Deltagare till studie sökes Hjälp oss att förstå hur muskler påverkas vid åldrande och fetma

Active Seniors Walking and Holding Hands - Bildbanksfoto
Foto: Getty Images

Äldre individer (70–80 år) med fetma och äldre normalviktiga försökspersoner sökes till studie om hur muskelns och blodets egenskaper påverkas av fetma och åldersrelaterad muskelförlust (sarkopeni). Studien syftar till att undersöka muskelns fysiologiska egenskaper hos individer med samtidig fetma och sarkopeni, även känt som sarkopen fetma. Studien genomförs som ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Gymnastisk- och Idrottshögskolan (GIH)

Sarkopen fetma karaktäriseras av en hög andel kroppsfett och en begränsad muskelmassa, ett tillstånd som är förknippat med försämrad funktion och metabol sjukdom. Trots att tillståendet blir allt vanligare bland äldre individer finns i dagsläget mycket lite forskning kring de bakomliggande faktorerna. För att motverka och bromsa uppkomsten behövs en djupare förståelse för hur olika vävnader påverkas av sarkopen fetma.

Hur går studien till?

Studien består av totalt fem besök hos oss.

 1. Mätning av kroppskomposition, greppstyrka och gånghastighet.
 2. Undersökning av blodsockerkurvan i samband med intag av sockerlösning.
 3. Detaljerad mätning av kroppskompositionen (genomförs vid KI Huddinge).
 4. Mätning av benstyrka i en datoriserad styrketräningsmaskin.
 5. Styrketräningspass, blodprover och ett muskelprov.

Vem kan delta?

Vi söker män och kvinnor som:

 • Är mellan 70–80 år
 • Har BMI över 30
 • Är rökfri
 • Är fri från diabetes


Vi söker män och kvinnor som:

 • Är mellan 70-80 år
 • Har BMI mellan 18-25
 • Är rökfri
 • Är fri från diabetes

Tid och plats

Studien inleds i oktober 2022 och pågår fram tills avslutande. Studien genomförs på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, och på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Ersättning

Ersättning på 1000 kr erhålles vid fullt deltagande.

Kontakt

Kontaktuppgifter för frågor och anmälan:

Oscar Horwath

Doktorand

William Apro

Ansvarig forskare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.