Deltagare till studie sökes Hjälp oss att avslöja de fysiska begränsningarna av postcovid

Friska kvinnor 40-64 år som tränar 2-3 gånger/vecka eller mindre sökes till studie om de fysiska begränsningarna av postcovid. Studien syftar till att undersöka fysiologisk funktion och träningsintolerans hos postcovid-patienter.

Bilden visar flera illusterade, färgglada coronavirus med ett mikroskop i bakgrunden.
Illustration av sars-cov-2, bilden är nerladdad från Pixabay. Foto: Gerd Altmann/Public Domain

Postcovid utgör en stor utmaning världen över. Idag finns begränsad kunskap om de underliggande mekanismerna och varför vissa drabbas av postcovid medan andra inte gör det. För att skapa och implementera ett säkert och genomförbart rehabiliteringsprogram krävs en mer detaljerad fysiologisk karakterisering som kan förklara varför vissa upplever en symptomförvärring vid fysisk ansträngning.

Hur går studien till?

Den omfattande fysiologiska utvärderingen omfattar neurofysiologisk funktion, cirkulationsfunktion, andningsfunktion, fysisk funktion, styrka, muskelprover (biopsier) och blodprov. Deltagarna kommer sedan att genomföra tre olika övervakade träningspass där målet är att undersöka det fysiologiska svaret. Träningsintensiteten kommer att anpassas efter varje deltagares kapacitet och symtom.

Totalt innebär deltagandet att du kommer på besök till oss vid 9 olika tillfällen under en 1-årsperiod.

Ersättning

Ersättning på 1000 kr erhålles för deltagande och du får veta en hel del om din hälsa och kondition.

Vem kan delta?

För att kunna deltaga ska du:
• Vara mellan 40-64 år.
• Inte ha någon historia av kardiovaskulära eller respiratoriska sjukdomar.

Om du är drabbad av postcovid syndromet ska du ha rapporterat symptomförvärring efter ansträngning under en period av minst 3 månader.

Om du har frågor och/eller vill delta i studien

Vänligen kontakta forskaren Andrea Tryfonos genom e-post: andrea.tryfonos@ki.se

Andrea Tryfonos

Postdoktorala studier
Klin Fysiologi
H5 Laboratoriemedicin

Ansvarig forskare

Tommy Lundberg

Assisterande lektor
Gustafsson
H5 Laboratoriemedicin

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.