Publicerad: 2012-04-04 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 14:43

Historisk satsning på SciLifeLab

Rektorerna på de fyra universitet som står bakom Science for Life Laboratory (SciLifeLab) välkomnar de satsningar som nu görs på den forskning som bedrivs där.

På en presskonferens idag tillkännagav utbildningsminister Jan Björklund, att SciLifeLab från och med 2013 blir ett nationellt forskningsinstitut och att regeringens plan är att SciLifeLab om några år ska sysselsätta cirka 1 000 forskare och omsätta runt en miljard kronor per år. Förutom de pengar som regeringen anslår kommer Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att satsa 220 miljoner kronor på tekniklaboratorier i SciLifeLab, och Astra Zeneca kommer under fem år att investera 40-80 miljoner kronor om året i forskningsprojekt inom ramen för SciLifeLab.

– Det är en fantastisk satsning på forskningen, och ett stort förtroende som regeringen, Wallenbergstiftelsen och Astra Zeneca ger oss. Vi tänker ta det ansvaret och arbeta med både ett nationellt och internationellt perspektiv, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet.

– Fullt utbyggt kommer Sweden SciLifeLab kunna verka som en nationell resurs som accelererar svensk medicinsk- och molekylär biovetenskaplig forskning till absolut världsklass. Den här satsningen gör det möjligt för oss att attrahera starka forskare och innovativ forskning till Sverige, säger Eva Åkesson rektor vid Uppsala universitet.

– Tillsammans med de andra universiteten kan vi nu bygga upp en forskningsmiljö i den absoluta världstoppen. Regionen blir på detta sätt attraktiv för de allra bästa forskarna och för etablering av nya företag, säger Peter Gudmundson, rektor vid Kungliga Tekniska högskolan.

– Stockholms universitets internationellt framgångsrika forskning inom molekylär biovetenskap och bioinformatik kommer även i fortsättningen att vara central för SciLifeLab och vi välkomnar givetvis att samarbetet nu får status av nationellt forskningsinstitut, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

SciLifeLab är ett nationellt resurscenter för storskalig biovetenskaplig forskning och drivs gemensamt av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Inom den medicinska forskningen ligger fokus på att undersöka den molekylära basen för komplexa sjukdomar hos människan, samt att hitta biomarkörer för att diagnosticera sjukdomar och följa deras förlopp. Om vi kan förklara vad som egentligen händer i en människas vid cancer, diabetes eller någon annan av våra folksjukdomar, kan vi snabbare komma fram till hur vi ska behandla sjukdomarna. Vårdresultaten förbättras och onödiga kostnader kan undvikas. Forskningsinriktningen gör även SciLifeLab till en attraktiv partner för läkemedelsindustrin både inom och utom landet.

För den miljörelaterade forskningen ska de avancerade teknikplattformarna utnyttjas för att bygga upp en nationellt och internationellt framstående miljöforskning. SciLifeLab finns både i Stockholm och i Uppsala.

De fyra universitet som idag samarbetar i SciLifeLab kommer även i framtiden att vara huvudintressenter i det nya nationella forskningsinstitutet Sweden Science for Life Laboratory.